عشق معنوی3

Hostality is our tradition

اسرائیل تروریست خداوند حجاب آرامش
نویسنده : محمد هادی - ساعت ٥:۱٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸٩

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام حمله وحشیانه ماموران شیطان به کشتی بشر دوستانه و امدادی ماموران الهی امروز صبح باعث این شد که اسراییل یک قدم دیگر به خاموش شدن خود نزدیک شود.

دیگر در ایران و ترکه هیچ عاقلی به خود اجازه نمی دهد از اسراییل دفاع کند. و سلام.

مرگ بر آن قومی که خود را برتر از قومی میداند و بر این روی نابودی دگران را که از جنس خود است با بمب فسفری و هسته ای می خواهد حال آنکه همه انسان هستیم و یک روح در یک جسم.

مطلب دوم:

خواهران گل من نگذارید که وسیله ای شوید که زنان و مردان پاک فکر کنند شما باعث بدبینی در جامعه به هم تیپان خود هستید این کشور جمهوری اسلامی ایران است به خود اجازه ندهید که فرض کنید کنار ساحل در اروپا راه می روید و امنیت و آرامش چشمانی را بهم بزنید که دایم در حال خطا به خویش هستند.

آیا قبول ندارید که آرامش واقعی این است که از خدا جدا نشوید؟ مگر طعم سخن با خدا را نچشیده باشید.

این که می گویند زنان بی حجاب التماس می کنند نگاه مردان بی غیرت را بی دلیل نیست.

با پوششی کامل آرامش و آزادی را به مومنین مرد و زن در کشور خود برگردانید اگر هم نمی خواهید تشریف ببرید اروپا.

آیا شما دوست دارید آنانی که دوست دارند با نگاه کردن به حلال خود ارضای جنسی و با نگاه کردن به حجاب شما سر برگردانند راحت نگذارید؟آیا شما دوست دارید فردی را که دوستش دارید در هر کجا که باشد چشمان بی غیرت آن را خوراک نکند پس خود همان را که برای عزیزتان می خواهید با عمل نشان دهید اگر نه این دنیا که من تعبیر می کند به بهشت بی رحم دنیا مکافاتی است که همچو آینه اعمال ما را به خودمان باز می گرداند چون ما نمی خواهیم در قیامت آسوده نباشم. معذرت خواهی می کنم به خاطر آزردگی خاطر شماو سلام.


comment نظرات ()