عشق معنوی3

Hostality is our tradition

زندگی یامرگ؟
نویسنده : محمد هادی - ساعت ۸:٤٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٦

بسم الله الرحمن الرحیم

 سلام عزیز

زندگی بهتراست یامرگ؟

تو زندگی ما چیزهای زیادی می بینیم و به خیلی از آنها توجهی نمی کنیم.

آیاهمه زندگی عشق است؟

آیاهمه زندگی هوس و شهوت است؟

آیاهمه زندگی زن و بچه است؟

آیابرای اینکه ماازنردبان ترقی بالابرویم بایدبه جنگ و جدال بپردازیم؟

آیامابایدبه هروبلاگی که سرنوشت مارابه آنجابردنظردهیم یاندهیم؟

آیامن دارم از خودم سوال می پرسم؟

آیامن کاره بدی می کنم که خودم از خودم می نویسم؟

آیاکسی پیدا میشه که گوشش بدهکاره این حرفهاباشه؟

آیادوستی بین انسانهادرقیامت ادامه خواهدیافت؟

آیاحیواناتی که من دراین دنیا به آنها عشق می ورزیدم وحال از دست دادمشان درآن دنیابه من داده خواهدشد؟

آیاخدای تبارک وتعالی زندگی مارارونق می بخشد؟

بدون شک بلی چراکه نه؟

آیااین عکسهازیباست؟

وبلاگ دیگرهادی دربلوگ اسکای!

وبلاگ دیگرهادی درپرشین بلاگ


comment نظرات ()