عشق معنوی3

Hostality is our tradition

((((بسم الله الرحمن الرحيم))))-نصيحت
نویسنده : محمد هادی - ساعت ٢:٥٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٥

بسم الله الرحمن الرحيم

سلام!

سازنده ترين كلمه گذشت است ... آن را تمرين كن
پرمعني ترين كلمه " ما " است ... آن را به كار ببر

عميق ترين كلمه "عشق" است ... به آن ارج بنه.
بي رحم ترين كلمه "تنفر " است ... از بين ببرش
.
سركش ترين كلمه" تنفر" است ... با آن بازي نكن
.
خودخواهانه ترين كلمه " من " است... از آن حذر كن
.
ناپايدارترين كلمه " خشم" است... آن را فرو ببر
.
بازدارنده ترين كلمه " ترس" است ... با آن مقابله كن
.
با نشاط ترين كلمه " كار " است ... به آن بپرداز
.
پوچ ترين كلمه " طمع" است ... آن را بكش

سازنده ترين كلمه "صبر" است ... براي داشتنش دعا كن.
روشن ترين كلمه " اميد" است... به آن اميدوار باش
.
ضعيف ترين كلمه " حسرت" است ... آن را نخور
.
تواناترين كلمه " دانش " است .... آن را فراگير

محكم ترين كلمه "پشتكار" است ... آن را داشته باش.
سمي ترين كلمه "شانس" است ... به اميد ان نباش
.
لطيف ترين كلمه " لبخند " است ... آن را حفظ كن
.
ضروري ترين كلمه " تفاهم " است .... آن را ايجاد كن
.
سالم ترين كلمه " سلامتي" است ... به آن اهميت بده
.
اصلي ترين كلمه اعتماد است .... به آن اعتماد كن
.
دوستانه ترين كلمه " رفاقت" است.... از آن سوء استفاده نكن
.
زيباترين كلمه " راستي " است ... با آن رو راست باش
.
زشت ترين كلمه " دورويي"است ... يك رنگ باش
.
ويرانگر ترين كلمه " تمسخر" است ... دوست داري با تو چنين شود؟

موقررترين كلمه " احترام" است .... برايش ارزش قايل شود.
آرامترين كلمه " آرامش " است ... به ان برس
.
عاقلانه ترين كلمه " احتياط" است ... حواست رو جمع كن
.
دست و پاگير ترين كلمه " محدوديت " است .... اجازه نده مانع پيشرفت بشود
.
سخت ترين كلمه " غير ممكن" است .... وجود ندارد
.
مخرب ترين كلمه " شتابزدگي " است ... مواظب پلهاي پشت سرت باش
.
تاريك ترين كلمه " ناداني" است ... آن را با نور علم روشن كن
.
كشنده ترين كلمه " اظطراب" است ... ان را ناديده بگير
.
صبور ترين كلمه " انتظار" است .... منتظرش بمان
.
بي ارزش تري كلمه " بخشش" است ... سعي خود را بكن
.
قشنگ ترين كلمه " خوشرويي " است ... راز زيبايي در آن نهفته است
.
تميزترين كلمه " پاكيزگي " است ... اصلا سخت نگير
.
رساترين كلمه " وفاداري" است .... سر عهدت بمان
.
تنها ترين كلمه " گوشه گيري" است ... بدان كه جمع هميشه بهتر از فرد بودن است
.
محرك ترين كلمه " هدفمندي" است ... زندگي بدون هدف؛ روي آن است
.
و هدفمند ترين كلمه "موفقيت " است.... پس پيش به سوي آن

يامولاعلی مدد

بای!


comment نظرات ()