دنیا زیباست

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام

دنیا زیباست به خاطره اینکه کوه داره!

دنیا زیباست به خاطر مخلوقات قشنگ خدا!
دنیا زیباست چون دین مسلمین رو داره!

دنیا زیباست چون بدی های ما رو پنهون می کنه.

دنیا زیباست به خاطر اینکه معشوقه داره.

دنیا زیباست به خاطر اینکه عاشق داره!

دنیا زیباست چون پدر و مادر داره توش!

دنیا زیباست چون  فرزند داره توش!

دنیا زیباست به خاطر غرور کافی انسانها!

دنیا زیباست چون من می گم!
من یک انسان هستم.!!
می نویسم مشق!
در کودکی از مشق بیزار بودیم اما حالا که جوون شدیم همش داریم می نویسیم!
فردا که پیر می شیم می بینیم وقت نداریم پس عمل می کنیم.

این دنیا  مانند صفحه شطرنج می مونه ما انسانها بازیچه خدا هستیم!
ما مقام داریم.

خدا ما رو دوست داره !
خدا از جنس خودش بر ما دمیده!

خدا به ما روح داده !دنیا زیباست

خدا ما رو جوری  ساخته مثل سربازی باید اول آموزش ببینیم بعد به دنیای بعدی سفر کنیم.

دنیای بعدی طبقه بندی شده است.

دنیای بعدی خیلی پله آسانسوردارهاما....

تو اون دنیا انسان قدرت پرواز داره چون سنگینی جسم رو نداره !
ما ۳ بار از خواب بیدار می شیم با فرا رسیدن مرگ از خواب بیدار می شیم و در قبر از خواب بیدار می شیم و بعد در قیامت و تمام. هر انسان بر اساس اعمالی که انجام داده سنجیده میشه!
آی اونی که فحش می دی اون دنیا یا تو قبر باید جواب بدی!
آی اونی که دایم النمازی خیالت راحت تو قبر تحویلت می گیرن.

یامولاعلیمددی مولایم۱۲۳۱.

pr91598.jpg

pr111553.jpg

pr90626.jpg

ks75716.jpg

pr96618.jpg

pr25915.jpg

PAA300000038.jpg

ks113867.jpg

ks82765.jpg

 

Bye....

/ 0 نظر / 16 بازدید