خدا فقط«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام عزیزان

خدا بزرگ است ، خدا در قلب من است ،خدا به بنده خود می فرماید نماز بخون زیرا نماز آسان ترین راهی است برای رسیدن به من ،در حال نماز خوندن تو بزرگی خدا رو احساس می کنی ، چی از این بزرگتر و بهتر ،نقل از یک بزرگی که اگر هر انسان در عمر خود فقط یک رکعت نماز شب بخونه جهنم برای همیشه از او مهو خواهد شد، وقتی انسان نماز شب می خونه احساس سبکی بهش دست میده،.،.،.،.

باخواندن نماز شب به اوج بلندیهای آسمان سیاحت و زیارت کنید خودتون رو با انسانهای بزرگ یکی کنید با خواندن نماز شب خودتون رو به انسان بزرگوار تبدیل کنید، وقتی شما نماز شب می خونید مردم به شما ۱۰۰٪ اطمینان می کنند شاید در اوایل دیگری متوجه نماز خوندن شما نشود اما خوب بدانید که خدا متوجه کوچکترین حرکات بنده هاش میشه به خاطر همین ثواب به وجود آمد،.،.،.،.،.،.،.،.،.

در سوره زلزلت در جزء۳۰ قرآن فرموده فمن یعمل مثقال ذره خیر یره و من یعمل مثقال ذره شر یره یعنی ذره ای خیر و شر حساب کتاب میشه هم در این دنیا و هم در آن دنیا اما در آن دنیا به صورت وسیعتر به این صورت که حساب گناهکارها هم در آخرت به آنها داده می شود و در قیامت وبعد اعمال جزا می شود،ما بر اساس نیکی و بدی هایمان به دو دسته تقسیم می شویم و بدانید در ازای اعمال هر کی در رتبه بندی حتی یک صلوات بر محمد و آل محمد (صلوات بفرستید) بیشتر از دیگری فرسته باشد در بهشت در طبقه بالا تری قرار خواهد گرفت،.،،.،.،.،.،.،.،.،،.،،،.،،.،،.،،.،،.

واسلام یامولاعلی مددی مولا۱۲۳۱.

pr88873.jpg

u18917637.jpg

ks126843.jpg

u13508784.jpg

ks126695.jpg

pr93077.jpg

gws161059.jpg

ks126998.jpg

u29201947.jpg

pr25881.jpg

u15089547.jpg

u12824029.jpg

وبلاگ دیگرهادی دربلوگ اسکای

وبلاگ دیگرهادی دربلوگ اسکای

وبلاگ دیگرهادی درپرشین بلاگ۲

/ 0 نظر / 9 بازدید