بسم الله الرحمن الرحیم

سلام سه مطلب:

١: بر دیوانه تکلیف شرعی وجود ندارد و نماز واجب نیست و بازخواست نمی شود و اشخاصی هم که متوجه نمی شوند دین اسلامی هم وجود دارد همینطور البته اگر باعث جاهلیت خودشون نباشند زیرا خداوند فرموده است که سفر کنید. و جوانان مسلمانی هم که تارک الصلاه هستند یعنی نماز نمی خوانند یا گاهی می خوانند بدانند که اگر روزی برای آسودگی خویش متوجه نمازهای نخوانده بشوند جبران آن سخت است.

٢: از گیاهخوارنماهایی که دم از حقوق حیوانات می زنند و خود حیوانات دیگر را فدای حیوان دیگر می کنند نباید تقدیر کرد.

٣:در حجاب و عفاف و نیایش کودکان دقت کنید و برای تربیت فرزندان همیشه مطالعه مفید کنید.

/ 1 نظر / 12 بازدید
سارا (زیتون)

همان طور که دفعه پیش گفتم گربه خلق و خوی گوشتخوار دارد..این جزئی از افرینش گربه هست...پس اگر واقعا به حکمت کار خدا ایمان دارید نباید سعی کنید طبیعت یک حیوان را تغییر دهید...دقیقا مثل وقتی که سعی کردید یک گربه را گیاهخوار کنید و خودتان عواقب ان را دیدید.. یک گربه ی ازاد و وحشی گیاهخوار نیست پس اگر شکار کردن حیوانات به دست گربه جنایت است باید برای این جنایت از خدا شکایت کنید... از نظر شما گربه ای که به اندازه شکم خودش گوشت شکار کرده و میخورد جنایتکار است یا انسانی برای تفریح خود و فخر فروشی با تنفگ به شکار حیوانات میرود؟؟ برای من نوشتید اگر همه انسانها گیاهخوار شوند تنها جنایتی که باقی میماند ان هم ان هایی که حیوانات را فدای گربه میکنند.. ولی اگه هنوزم اطمینان دارید اینطور هست هر وقت که دیگر هیچ جنایتی جز گربه بازی وجود نداشت حتما میتوانید جمعیت این جنایتکاران گربه دوست رو مهار کنید...