کودک

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام عزیز

من کودک که بودم دوست داشتم بزرگ شوم ،حالا که بزرگ شدم دوست دارم کودک شوم چرا؟

دوره نوجوانی در انسان دوره مخصوص و حساسی است مواظب نوجوانان خود باشید.

کودک بستنی را دوست دارد برای او خریداری کنید.

به بالا و پایین پریدن کودک یاری رسانید تا شما هم مانند او به قامت برسید.

ارتباط کودک باخداوند متعال و تعالی وتبارک نزدیک است و خدا دوستان کودکان را دوست می دارد.

بیایید کدکانمان را بیشتر از آهنگ گوش کردن دوست بداریم.

کودک در عشق بازی حرف برای گفتن ندارد.

به کودکانمان اجازه دهید تا خلاقیت خود را افزایش دهند.

کودک مانند مرغ آسمانی می ماند.

بیایید به کودکانمان اطمینان کنیم.

بیایید به کودکانمان مسوولیت بدهیم.

بیایید کودکانمان را درک کنیم.

بیایید با کودک عشق بازی کنید.

کلمه عشق برای کودک معنی والایی دارد.

ما همه کودک هستیم.

PAA278000012.jpg

PAA278000038.jpg

BCP007-50.jpg

ks114225.jpg

ks124578.jpg

BCP007-41.jpg

BCP007-42.jpg

ks114223.jpg

PAA278000040.jpg

ks121089.jpg

BCP010-23.jpg

BCP007-45.jpg

BCP007-40.jpg

ks118746.jpg

BCP022-03.jpg

pr87119.jpg

ks121572.jpg

BCP022-16.jpg

BCP027-59.jpg

u14838834.jpg

u19770654.jpg

ks114219.jpg

ks105314.jpg

 

وبلاگ دیگرهادی دربلوگ اسکای1

وبلاگ دیگرهادی دربلوگ اسکای2

وبلاگ دیگرهادی درپرشین بلاگ۲

Bye.... yaa molaa ali madadi molaa 1231.

/ 0 نظر / 6 بازدید