مواظب باشید

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام صبحان ال....

مواظب باشید

بیمار شدم سرم به من وسل شد با ۴ تا آمپول ویتامین در آن و یک آمپول اگزازپام و ۲ آمپول برای امشب!

از کسی واگیر نکنید!
نزدیک به کسی که سرما خورده نشوید !
به آن تذکر دهید با کسی دست ندهد و روبو سی نکند !
لباس گرم بپوشید ! حداقل امکان ۴ دست!
من تو رو دوست دارم.

تو امید زندگی من هستی !
یا امام حسین !
آرزوی خدمتت را دارم !
آرزو دارم برای میهمان تو آشپزی کنم !

سالها پیش  با تو بودم و هستم و خواهم بود و خواهم رفت !
از تو خواستم بابا بره مکه رفت !
حالا می خوام خودم برم به پا بوسی امام رضا به مکه !
از تو می خوام تا بخوای !
دوستان پیام خواصی ندارم تا به شما بدم !
فقط به هیت امام حسین برید !
عزاداری کنید !
زنجیر بزنید !
سینه بزنید.

عکس باندازید

فیلم بگیرید!
خدمتش را کنید

اونایی که لیاقتش رو دارند دعا کنید !
التماس دعا.

1199929903_tehrankids.jpg

1199929904_tehrankids-1.jpg

1199929964_tehrankids-2.jpg

1199929971_tehrankids-3.jpg

1199929933_tehrankids-4.jpg

1199929931_tehrankids-5.jpg

1199929924_tehrankids-6.jpg

1199929940_tehrankids-7.jpg

1199929907_tehrankids-8.jpg

1199929923_tehrankids-9.jpg

1199929950_tehrankids-10.jpg

1199929932_tehrankids-11.jpg

1199929968_tehrankids-12.jpg

1199929969_tehrankids-13.jpg

1199929982_tehrankids-14.jpg

منبع عکسهای بالا

1200082527_tehrankids-4.jpg

1200082580_tehrankids-1.jpg

1200082563_tehrankids.jpg

1200082566_tehrankids-2.jpg

1200082556_tehrankids-3.jpg

1200082528_tehrankids-5.jpg

1200082587_tehrankids-6.jpg

1200082541_tehrankids-8.jpg

1200082615_tehrankids-9.jpg

ks113865.jpg

ks98509.jpg

gws164044.jpg

pr78355.jpg

pr77307.jpg

PAA300000001.jpg

PAA300000027.jpg

pr76427.jpg

pr25983.jpg

ks103742.jpg

ks98505.jpg

pr101384.jpg

ks113154.jpg

gws164024.jpg

pr93757.jpg

http://www.hadin.blogsky.com

http://www.rahele1.blogsky.com

http://www.aasansor.persianblog.ir

http://noori2008.blogsky.com

http://khabirzadeh.blogsky.com

Bye....

/ 0 نظر / 11 بازدید