تجاهر به گناه

بسم الله الرحمن الرحیم

آشکار نمودن گناه نیز ، گناهان صغیره را تبدیل به گناه کبیره می کند.و این بخاطر بی باکی بیشتر گناهکار است. وهم موجب آلوده کردن جامعه و عادی جلوه دادن گناه است. حضرت علی (ع) می فرماید: قطعا از آشکار نمودن گناهان بپر هیز ، که آن از سخت ترین گناهان است.

عظمت گناه در نظر عامه مردم و حفظ ظاهر جامعه از آلودگیها خود سد بزرگی در برابر فساد است ، اشاعه فحشا و نشر گناه و تجاهر به فسق این سد را می شکند گناه را کوچک می کند ، و آلودگی را به آن ساده می نماید. در حدیثی از پیامبر اکرم (ص) می خوانیم:

من اذاع فاحشه کان کمبتدئها(اصول کافی جلد ۲ باب ۱ تغییر)

کسی که کار زشتی را نشر می دهد همانند کسی است که آن را در آغاز انجام داده.

مولا علی (ع) در مورد آشکارا گناه کردن می فرماید : آشکارا گناه مکن زیرا آن از سخت ترین گناهان است.

مگرد آشکارا بگرد گنه****کز آن روزگار تو گردد سیه

بتر نیست زان هیچ جرم دگر****ترا دوری ار آن پسندیده تر (از کتاب هزار گوهر)

ما باید آفت شناس باشی وبه طور جدی با آن مبارزه کنیم. زیرا تمام اعمال ما در پیشگاه خداوند مورد حسابرسی قرار می گیرد. به قول شاعر:

حق خمی گوید چه آوردی مرا؟ ****اندر این مهلت که دادم من ، تو را

عمر خود را در چه پایان برده ای؟**** قوت و قوت در چه فانی کرده ای ؟

گوهر دیده کجا فرسوده ای؟****پنج حس را در کجا پالوده ای ؟

گوش و چشم و خوش و گوهر های عرش ***** خرج کردی ، چه خریدی تو ز فرش؟

نعمتت دادم ، بگو شکرت چه بود ؟**** دادمت سریامه ، هین بنمای  سود؟

همانطور که تاجر دفتر دخل و خرج خود و دانشمند اوراق تجربه های خویش را به دقت تنظیم می کند هر فردی خواه فقیر و خواه غنی ، عالم یاجاهل باید هر روز خوبی ها و بدی های انجام یافته و مخصوصا میزان شادی یا رنج و اضطراب و یا آرامش ، کینه یا محبتی را که در دوستان و همنوعانش تزریق کرده است ضبط نماید. فقط با اجرای صبورانه این روش ها است که تدریجا جسم و جان تغییر پیدا می کند. و از شر خطر گناهان کبیره در امان می نماند بیش از چهل گناه کبیره وجود دارد که:گناهان کبیره عبارتند از : ۱-شرک به خدا: در ادامه بعدا....

مطالب گرفته شده از کتاب رهایی از پرتگاه گناهان کبیره همراه داستان های عبرت آموز نویسنده : فاطمه قاضی.
یامولاعلی مددی مولا۱۲۳۱.

خدا نگهدار

RBBY_54.jpg

RBBY_10.jpg

200477261-001.jpg

7x8f1ie.jpg

6wwqys1.jpg

200454844-001.jpg

RBBY_54.jpg

200477265-001.jpg

RBBY_55.jpg

RBBY_56.jpg

RBBY_57.jpg

RBBY_60.jpg

RBBY_69.jpg

RBBY_11.jpg

200144912-001.jpg

200340361-001.jpg

RBBY_86.jpg

RBBY_92.jpg

as1136lly_11.jpg

200517766-001.jpg

200517765-001.jpg

200335486-001.jpg

200392866-001.jpg

200386904-001.jpg

Bye....

/ 0 نظر / 9 بازدید