تبریک2

بعد از ۲ سال و ۳ ماهعشق معنوی ۶ فعال گردید.

طلای آقای هادی ساعی را تبریک عرض می نمایم

عشق به خدا را دوست داشته باشید

دو دوست فرمودند به جای عکس بنویس.

می خواهم از عشق بگویم

عشق و خدا هر دو از  3 حرف تشکیل شده است و جمع هر دو میشه 6 و ((فقط خدا 6 حرفه)).

خدا یکتا است و شما یک بار فرصت دارید هر که هستید هر کاری می کنید و در هر موقعیت بگویید فقط خدا.

من از خدا می گویم چون به جز خدا هیچ چیزه دیگر معنایی ندارد.

شما هم از خدا بنویسید تا به اون برسیم.

وقتی بخواهید به خدا نزدیک بشید او را بیش از بیش احساس خواهید نمود.

تعارف نکنید و ذوق کنید برای خدا.

آیا چیزی مهم تر از خدا داریم ؟ نه نداریم.

بدانید و باور داشته باشید با نماز همه بدی ها از بین خواهد رفت.

شیطان می خواد می خواد زود نماز رو تمام  کنید و دیر دست از گناه بردارید.

اگر دختر و مردی را به هر دلیل نگاه کنید شیطان شما را کور خواهد کرد و اگر به هیچ دلیل به نا محرم نگاه نکنی بینایی خدادادی نصیبت خواهد شد.

هیچ برگی از درخت بی اراده خدا نمی افتد بدانید شما به امر خدا این مطالب را خواندید تا دلیلی برای مقابله با شیطان داشته یاشید

ادامه دارد...........

/ 0 نظر / 15 بازدید