گناه

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام

گناه

گناه به معنی خلاف است ، و در اسلام هر گونه کاری که بر خلاف فرمانخداوند باشد، گناه است، هر چند کوچک باشدچون نافرمانی خداوند بزرگ است.

رسول اکرم(ص) در سخنی به ابوذر فرمود:کوچکی گناه را ننگر بلکه به آن را بنگر که از چه کسی نافرمانی می کنی.

واژه های گناه

واژه هایی که در قرآن در مورد گناه ، آمده ، عبارتند از :۱-ذنب ۲-معصیت ۳-اثــــم ۴- سیئه ۵-جرم ۶-×حرام ۷-خطیئه ۸- فسق ۹-فساد ۱۰ فجور ۱۱=منکر ۱۲-فاحشه ۱۳-خبط ۱۴-شر ۱۵-لمم ۱۶-وزرئوثل ۱۷-حنث.

اقسام گناه

گناهان بر دو دسته اند،دسته ای که قرآن نام آن را ((کبیره)) و دسته ای که نام آن را ((سیئه)) گذاشته است و در جای دیگری از قرآن به جای سیئه تعبیر به لمم(لمم(بر وزن قسم)) به معنی کارهای کوچک و کم اهمیتاست. که در سوره نجم آیه۳۲ آمدی است.شده است در سوره کهف در برابر کبیره (صغیره) را ذکر فرموده است آنجا که می گویند:لایغادرصغیره ولاکبیره الااحصنها.

این نامه عمل هیچ گناه کوچک را فروگذار نکرده مگراینکه به شمار در آورده است.(سوره کهف آیه۴۹)

قرآن در موردگناهان کبیره می فرماید:اگر از گناهان کبیره ای که از آن نهی شده اید، اجتناب کنید،گناهان کوچک شما را می بوشانیم و شما را در جایگاه خوبی وارد می سازیم.

در آیه دیگر بزرگترین گناهان کبیره را چنین بیان می فرماید:خداوند (هر گز) شرک را نمی بخشد و بایین تر از آن برای هر کس که بخواهد(شایستگی داشته باشد)می بخشد، و آن کس که برای خداشریکی قائل گردد، گناه بزرگی مرتکب شده است.

نکته: همه گناهان ممکن است مورد عفو وبخشش واع شوند ولی شرک به هیچ وجه بخشوده نمی شود. ، مگر اینکه از آن دست بردارند و توبه کنندوموحد شوند،یامولاعی مددی مولا۱۲۳۱.

1525R-77880A.jpg

KS4024.jpg

KS4031.jpg

KS75137.jpg

KS16440.jpg

KS4076.jpg

KS4039.jpgKS4060.jpg

KS77350.jpg

KS75109.jpg

KS14966.jpg

 

KS4101.jpg

KS16380.jpg

KS16311.jpg

KS14912.jpg

KS16406.jpg

KS4074.jpg

KS75123.jpg

KS77338.jpg

KS97425.jpg

KS4092.jpg

KS16331.jpg

KS16391.jpg

KS4093.jpg

KS4013.jpg

ks103329.jpg

ks100038.jpg

KS4088.jpg

1525R-77816A.jpg

 

 وبلاگ دیگرهادی درپرشین بلاگ۱

 

وبلاگ دیگرهادی درپرشین بلاگ۲

 

 

وبلاگ دیگرهادی درپرشین بلاگ

 

Bye... یا مولا علی مددی مولا * نمار و روزه هاتون قبول باشه!

/ 0 نظر / 8 بازدید